Kuvan lähde: K.Jakubowska / Shutterstock.com

Oikeudelliset voitot

Venäjän Jehovan todistajien mielivaltaista vangitsemista käsittelevän YK:n työryhmän kolmas päätös

Permin alue,   Smolenskin alue,   Penzan alue,   Volgogradin alue,   Bryanskin alue,   Kemerovon alue,   Sveitsi

YK:n ihmisoikeusneuvoston mielivaltaista vangitsemista käsittelevä työryhmä valmisteli 6. toukokuuta 2020 päätöksen, joka koski 18:aa uskovaa Venäjällä. Ryhmä pitää heitä vastaan nostettuja tapauksia laittomina, kehottaa viranomaisia vapauttamaan välittömästi covid-19-pandemian yhteydessä pidätetyt ja "ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin niitä vastaan, jotka ovat vastuussa heidän oikeuksiensa loukkaamisesta".

Arvovaltainen YK: n elin käsitteli kahdeksantoista venäläisen uskovan valitusta Volgogradista, Kemerovosta, Smolenskissa, Penzasta, Permistä ja Novozybkovista. Kymmenen heistä pidätettiin ja pidettiin tutkintavankeudessa: Andrey Magliv, Igor Egozaryan, Ruslan Korolev, Vladimir Kulyasov, Valery Rogozin, Valery Shalev, Tatyana Shamsheva, Olga Silaeva, Alexander Solovyov ja Denis Timoshin.

15-sivuisen päätöksen nro 10/2020 mukaan missään käsitellyistä tapauksista ei ole perusteita syytteeseenpanoon, ja ne kaikki on lopetettava välittömästi. Tapaukset pantiin vireille "vain siksi, että [syytetyt] tunnustivat rauhanomaisesti uskonnollisia vakaumuksiaan, mukaan lukien uskonnollisten tekstien ja Raamattujen kantaminen, kokoontuneina jumalanpalveluksiin uskonveljien kanssa" (kohta 67).

Asiakirjan 71 kohdassa todetaan: "Kaikki 18 henkilöä ... syytettiin erilaisista "ekstremistisestä toiminnasta". Työryhmän mukaan mitään kuvatuista toiminnoista ei kuitenkaan voitu tulkita sellaisiksi. Työryhmää ei myöskään ole esitetty eikä työryhmä itse pysty esittämään syitä, joilla voitaisiin perustella näiden 18 henkilön oikeuksien rajoittaminen [kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan] [kansainvälisen] yleissopimuksen 18 artiklan nojalla. Työryhmä katsoo, että kaikki toiminta, johon se osallistui, muodosti rauhanomaisen tavan harjoittaa yleissopimuksen 18 artiklan mukaista oikeutta uskonnonvapauteen. Tällainen toiminta oli ainoa peruste kaikkien 18 henkilön pidättämiselle ja heidän menettelylleen tuomioistuimissa.

Kappaleessa 80 korostetaan, että "näiden 18 henkilön toimet olivat luonteeltaan rauhanomaisia, eikä ole todisteita siitä, että kukaan heistä tai kukaan Venäjän Jehovan todistajista olisi koskaan turvautunut väkivaltaan tai kehottanut muita väkivaltaan".

Päätöksessä toistetaan, että Venäjällä on "järjestelmällinen ja institutionalisoitu Jehovan todistajien vaino" (kohta 78). Sama sanamuoto ilmaistiin 1. lokakuuta 2019 tehdyssä päätöksessä, joka koski Vladimir Alushkinia Penzasta, ja 3. toukokuuta 2019 tehdyssä päätöksessä, joka koski Dmitri Mihailovia Shuyasta (Ivanovon alue). Näin ollen tämä on Venäjän Jehovan todistajien mielivaltaista vangitsemista käsittelevän YK:n työryhmän kolmas lausunto. Kaikissa tapauksissa YK:n virkamiehet torjuivat Jehovan todistajien yhteyden ääriliikkeisiin.

Työryhmä kehottaa myös vapauttamaan tutkintavankeudessa olevat henkilöt, koska on olemassa suuri riski saada covid-19-tartunta rajoitetulla lääketieteellisellä hoidolla (kohta 84).

Kohdassa 85 työryhmä vaatii "täydellistä ja riippumatonta tutkimusta uskovien mielivaltaisen vapaudenriiston olosuhteista" ja "ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin vastuussa olevia vastaan".

Mielivaltaista vangitsemista käsittelevä YK:n työryhmä on elin, jonka tehtävänä on tutkia pidätystapauksia, jotka ovat ristiriidassa ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja muissa kansainvälisissä asiakirjoissa vahvistettujen kansainvälisten normien kanssa. Työryhmällä on oikeus saada tietoja viranomaisilta ja kansalaisjärjestöiltä sekä tavata pidätettyjä ja heidän perheitään tosiseikkojen selvittämiseksi. Työryhmä toimittaa päätelmänsä ja suosituksensa hallituksille sekä YK:n ihmisoikeusneuvostolle. Vaikka työryhmän päätökset eivät sido valtioita, ne voivat osaltaan pehmentää viranomaisten asemaa laajan kansainvälisen julkisuuden edessä.

Venäjän federaation perustuslakituomioistuimen oikeudellisen aseman mukaan, joka on ilmaistu 09.06.2015 annetussa tuomiossa nro 1276-O, Venäjän federaatio oikeusvaltiona ei voi sivuuttaa mielivaltaista vangitsemista käsittelevän työryhmän päätöstä, joka sisältää päätelmät mielivaltaisista pidätyksistä ja kansalaisten syytteeseenpanosta, välttämättä oikeudellisia seurauksia.