Мнение со стороны

Heiner Bielefeldt: "Jos Jehovan todistajat ovat ääriaineksia, olemme kaikki ääriaineksia"

Euroopan unioni

"Toimiessani YK:n uskonnon- ja vakaumuksenvapauden erityisraportoijana törmäsin tiedonhankintamatkoilla usein eri maiden Jehovan todistajiin, koska Jehovan todistajat ovat yksi eniten uhatuista yhteisöistä, kun taas koko yhteiskunta jättää heidän tilanteensa huomiotta. Siksi on erityisen tärkeää, että opimme siellä nyt kehittyvästä tragediasta.

Jos puhumme ääriliikkeitä koskevasta lainsäädännöstä, kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että on tärkeää torjua ääriliikkeitä, mutta "ääriliikkeen" käsite on edelleen täysin epäselvä. Tämä luo viranomaisille eräänlaisen pääsyn, porsaanreiän, tekosyyn tehdä mitä he haluavat. Ja Jehovan todistajat ovat täydellinen syntipukki.

Loppujen lopuksi monet ihmiset pitävät heitä epäilevästi: Jehovan todistajat ovat aktiivisia, harjoittavat lähetystyötä. Kaikki eivät pidä siitä - vaikka he tekisivät sen yksinomaan rauhanomaisissa tarkoituksissa - mutta he käyttävät oikeuttaan uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen.

Jos Jehovan todistajat ovat ääriaineksia, olemme kaikki ääriaineksia.

Tämä on esimerkki lainsäädännöstä, joka on niin epämääräinen, että se antaa viranomaisille vapaat kädet asettaa kenet tahansa syytteeseen.

Kaikki tämä luo pelon ja uhan ilmapiirin ja on tietenkin ristiriidassa ihmisoikeuksien kirjaimen ja hengen kanssa. Venäjän kansan ja koko kansainvälisen yhteisön olisi siis kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, mitä siellä tapahtuu.

Tämä vaikuttaa kaikkiin venäläisiin, koska mitä enemmän tilaa viedään vähemmistöiltä, sitä enemmän demokratia itsessään on vaarassa.

Joko meillä on alue, jossa uskonnon- ja vakaumuksenvapautta voidaan harjoittaa ilman pakottamista, pelottelua ja järjettömiä uhkauksia ääriliikkeiden torjunnan nimissä, tai tämä tila kaventuu yhä enemmän. Olemme jo nähneet tämän monissa maissa. Jos valtio tekee uskonnollisesta yhteisöstä kohteen, syntipukin, se kaventaa kaikkien toimintamahdollisuuksia. Siksi on kaikkien uskonnollisten yhteisöjen etu, että niillä on tilaa uskonsa vapaalle ilmaisulle. Enemmistö mukaan lukien, koska vapaus puhua uskostaan on uskonnonvapautta. Loppujen lopuksi se palvelee enemmistön etuja, vaikka he eivät sitä ymmärtäisikään."

Heiner Bielefeldt, Erlangen-Nürnbergin yliopiston professori. Vuodesta 2010 lähtien hän on toiminut YK:n uskonnon- ja vakaumuksenvapauden erityisraportoijana.